james mcavoy

«مک آوی» علیه مهاجمان به زمین

«مک آوی» علیه مهاجمان به زمین

موفقیت مالی و انتقادی قسمت های تازه «مردان ایکس»، جیمز مک آوی را به فکر بازی در تعداد بیشتری فیلم علمی تخیلی انداخته است.این بازیگر ۳۷ ساله و انگلیسی تبار سینما قرارداد بازی در نقش اصلی «انقراض» را امضا کرد.…