David Beckham

کاخ دیوید بکهام وهمسرش خبرساز شد

کاخ دیوید بکهام وهمسرش خبرساز شد

زوج مشهور جهانی، دیوید و ویکتوریا بکهام چشم خود را به خانه ای بزرگ دوخته اند تا با تعداد اتاق های زیاد آن نیازهای خود را برطرف کنند. این زوج مشهور چشم به خانه ای به نام ملک اربابی در لس آنجلس دوخته اند که…