کیت میدلتون

پرنس ویلیام و خانواده‌اش به لندن بازمی‌گردند

پرنس ویلیام و خانواده‌اش به لندن بازمی‌گردند

پرنس ویلیام و همسرش کیت میدلتون و بچه هایشان که مدتی در نورفولک انگلستان زندگی می کردند، اکنون درحال بازگشت به لندن برای رسیدگی به امور سلطنتی هستند. همچنین تصمیم دارند فرزندانشان را در لندن و کاخ سلطنتی اصلی بزرگ…