کن2019

کارگردان برنده اسکار رئیس هیئت داوران جشنواره «کن» شد

کارگردان برنده اسکار رئیس هیئت داوران جشنواره «کن» شد

 الخاندرو گونزالس ایناریتو کارگردان مکزیکی و برنده اسکار ریاست هیئت داوران جشنواره کن را بر عهده گرفت. الخاندرو گونزالس ایناریتو کارگردانی که برای فیلم های «بردمن» و «بازگشته» به طور پیاپی در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ موفق به دریافت اسکار و…