کلودیا شیفر

۴۰ ساله هایی که پیر نمی شوند

۴۰ ساله هایی که پیر نمی شوند

این خانم ها همه ۴۰ساله هستند، اما به آنها بیش از ۳۰ساله نمی خورد؛ از ستاره های چهل ساله ای مانند جنیفر آنیستن بگیر، تا جوینث پالترو و شارلوت گینسبورگ، خیلی جوان تر از سن شان، به نظر می رسند و در این سن نیز مانند سال های جوانی شان…