کتایون ریاحی

پاسخ عجیب تلویزیون به پخش نشدن برنامه‌های ناصر ملک‌مطیعی و کتایون ریاحی!

پاسخ عجیب تلویزیون به پخش نشدن برنامه‌های ناصر ملک‌مطیعی و کتایون ریاحی!

معاون سیما درباره عدم پخش برنامه دورهمی با حضور ناصر ملک مطیعی و کتایون ریاحی توضیح داد. ادر نشست اعلام برنامه های نوروز تلویزیون، خبرنگاران پس از مدتی فرصت یافتند تا پرسش های خود را با معاون سیما و همچنین مدیران شبکه های تلویزیونی…