پالتو شتری

حاشیه‌نگاری هفتمین روز جشنواره فجر؛ همکاری نکردن دولت احمدی‌نژاد برای ساخت فیلمی پُرحاشیه!

حاشیه‌نگاری هفتمین روز جشنواره فجر؛ همکاری نکردن دولت احمدی‌نژاد برای ساخت فیلمی پُرحاشیه!

در هفتمین روز جشنواره فجر، فیلم های «دیدن این فیلم جرم است»، «۲۳ نفر» و «پالتو شتری» روی پرده سینما رفت. اعتراف کارگردان فیلم جنجالی: 8 سال دولت قبل امکان ساخت فیلمم مهیا نشد کارگردان فیلم «دیدن این فیلم جرم است»…