دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

همسر محسن افشانی

تماشا کنید: اولین واکنش «محسن افشانی» به حاشیه‌های جنجالی

تماشا کنید: اولین واکنش «محسن افشانی» به حاشیه‌های جنجالی

محسن افشانی بعد از جنجال های اخیر این ویدئو در اینستاگرامش منتشر کرد. همچنین وی در واکنش به حاشیه های اخیر در کانال تلگرامی اش نوشت: دلتنگى همیشه هم بد نیست! گاهى دلتنگ میشوى و خاطرات خوبِ گذشته مرور میشود… اما نهایتاً همان…