سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

همسر بهاره رهنما

تماشا کنید: ماجرای دعوای جنجالی بین بهاره رهنما و همسر سابق شوهرش!

تماشا کنید: ماجرای دعوای جنجالی بین بهاره رهنما و همسر سابق شوهرش!

اظهارات جنجالی سهیلا محامد، همسر اول امیر خسرو عباسی را در این ویدئو مشاهده کنید.   بهاره رهنما در پاسخ به اتهاماتی که همسر اول امیر خسرو عباسی علیه وی مطرح کرده است، نوشت: این روزها که جریان های عجیب و…