هالی بری

هالی بری: اسکار من بی‌ارزش است

هالی بری: اسکار من بی‌ارزش است

هلی بری تنها فرد سیاه پوست برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر زن نقش اول تاریخ سینما باور دارد که جایزه اش ارزش و معنای خاصی ندارد. در تاریخ اهدای جوایز اسکار تنها یک فرد سیاه پوست جایزه اسکار بهترین بازیگر زن نقش اول…