نصرالله رادش

مهمانانی که روی آنتن زنده تلویزیون قهر کردند!

مهمانانی که روی آنتن زنده تلویزیون قهر کردند!

برنامه های زنده تلویزیون از حساس ترین موقعیت ها برای مجری و مهمان است به همین دلیل سخت گیری های زیادی بر آن ها اعمال می شود. اما با وجود این سخت گیری ها باز هم اتفاقات غیرمنتظره رخ می دهد. قهر کردن مهمانان این برنامه ها هم از این…