مژگان صابری

حمید نعمت الله: مژگان صابری اوتیسم ندارد

حمید نعمت الله: مژگان صابری اوتیسم ندارد

حمید نعمت الله، کارگردان فیلم «شعله ور» پس از رد شایعاتی که درباره بیماری اوتیسم بازیگر زن این فیلم، مژگان صابری، ایجاد شده بود، توضیح داد: «مژگان صابری اوتیسم ندارد. آنچه مورد توجه قرار گرفته مدل رفتاری این بازیگر است.…