مریم مومنی

دردسرهای عمل‌های زیبایی بازیگران زن در سریال‌های تاریخی!

دردسرهای عمل‌های زیبایی بازیگران زن در سریال‌های تاریخی!

 سریال سازی در ایران، فراز و نشیب های زیادی داشته است. برخی از سریال ها طرفداران بسیاری پیدا کردند و جریان ساز شدند. در این بین، سریال های تاریخی جایگاه ویژه ای به دست آوردند. اما برخی از این سریال های پُرطرفدار حواشی هم داشته اند. یکی از…