مرجان شیرمحمدی

همسر و پسر «بهروز افخمی» در پشت صحنه

همسر و پسر «بهروز افخمی» در پشت صحنه

مرجان شیرمحمدی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «امروز سر صحنه ی فیلم با آهیل. امین میرشکاری صدابردار با آهیل حسابی رفیق شد و اجازه داد روی صندلی صدابرداری بنشیند. فکر کنم آهیل بعدن مدعی صدابرداری فیلم لس آنجلس-تهران بشود.»  …