محمدرضا هدایتی

محمدرضا هدایتی: موسیقی پاپ را پسرم به خوردم می دهد!

محمدرضا هدایتی: موسیقی پاپ را پسرم به خوردم می دهد!

محمدرضا هدایتی در گفتگو با علی ضیاء، از ویژگی های همکاری با ایرج طهماسب و حمید جبلی سخن گفت. سیدعلی ضیاء یکشنبه 19 شهریور میزبان محمدرضا هدایتی، بازیگر و خواننده بود. هدایتی در ابتدا درباره ویدئویی که از خوانندگی او در…