مایکل بلومبرگ

میلیاردرهای جهان سوار چه خودروهایی می‌شوند؟

میلیاردرهای جهان سوار چه خودروهایی می‌شوند؟

بر خی از میلیارد ها بر خلاف ظاهرشان سوار خودرو هایی می شوند که به هیچ وجه بیانگر ثروت واقعی آن ها نیست. اغلب اوقات، شما ثروت میلیاردرها را می توانید از رفت وآمدهای لاکچریشان حدس بزنید. گاهی اوقات می شود از ظواهر آنها و خودروهایشان که…