مایلی سایرس

مایلی سایرس ازدواج کرد!

مایلی سایرس ازدواج کرد!

مایلی سایرس و دوست پسرش لیام همزورث ازدواج کردند! عکسی که دیروز از این دو نفر منتشر شده نشان می دهد در دست هردوی آنها حلقه است. Vogue مدعی ست این دو ۶ ماه پیش در مراسمی خصوصی ازدواج کردند.   منبع:…