سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

ماکان بند

تماشا کنید: پست مهم اینستاگرامی ماکان بند

تماشا کنید: پست مهم اینستاگرامی ماکان بند

ماکان بند با انتشار ویدئوی بالا در اینستاگرام خود، متن زیر را منتشر کردند: پست مهم پریشب تو سالن وزارت کشور مهمون همایش عزیزان دانش آموز و کنکورى بودیم که واقعا بهمون خوش گذشت?❤ آرزو میکنیم همتون کنکور رشته مورد…