فلور نظری

نمایشنامه خوانی آتنه فقیه نصیرى به نفع بیماران ام اس

نمایشنامه خوانی آتنه فقیه نصیرى به نفع بیماران ام اس

فلورا نظری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «با آتنه فقیه نصیرى عزیزم به نفع بیماران ام اس نمایشنامه اى از وودى الن را خواندیم تا بتوانیم قدمی هر چند کوچک براى این عزیزان برداشته باشیم خوشحال شدم که…
عکس خانوادگی خانم بازیگر

عکس خانوادگی خانم بازیگر

فلورا نظری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «خاله هاى آدم عزیزترین هستند وقتی که مادر هم نباشه خاله ها عطر مادر رو دارند آرزو می کنم عزیزانتون مثل عزیزان من سلامت و تندرست باشند قدر همدیگرو تا هستیم…