علی ضیا

تماشا کنید: ماجرای اینکه «سالار عقیلی» نتوانست نت «ای ایران» را بشناسد چه بود؟

تماشا کنید: ماجرای اینکه «سالار عقیلی» نتوانست نت «ای ایران» را بشناسد چه بود؟

یکی دو روز اخیر ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می چرخد از برنامه ای که سالار عقیلی که مهمان برنامه علی ضیا بود، در بخشی از برنامه علی ضیا نت آهنگ «ای ایران» را به سالار عقیلی نشان…