علی زندوکیلی

تماشا کنید: علی زند وکیلی: به زودی با یک ستاره سرشناس موسیقی ترکیه همکاری می کنم

تماشا کنید: علی زند وکیلی: به زودی با یک ستاره سرشناس موسیقی ترکیه همکاری می کنم

علی زندوکیلی برای اولین باز از همکاری بزرگش با ستاره های سرشناس ترکیه می گوید: بزودی از این رخداد بین المللی رونمایی می کنیم. پشت صحنه های جذاب کنسرت متفاوت گروه زند در برج میلاد تهران را مشاهده کنید.