علی اوجی و رضا یزدانی

تماشا کنید: پُست احساسی «علی اوجی» برای رفیق شفیقش «رضا یزدانی»

تماشا کنید: پُست احساسی «علی اوجی» برای رفیق شفیقش «رضا یزدانی»

علی اوجی با انتشار این ویدئو نوشت: رفیق روزای شادی، رفیق روزای غم، رفیق موزیک، رفیق فیلم، رفیق راز، رفیق کار، رفیق روزای رفته، رفیق روزای پیش رو، رفیق پرواز، رفیق خستگی ناپذیر، رفیق ارتیست، رفیق روزای برفی، رفیق روزای…