شوهر آزاده نامداری

ذوق زده شدن «آزاده نامداری» از هدیه سالگرد ازدواجش+ عکس

ذوق زده شدن «آزاده نامداری» از هدیه سالگرد ازدواجش+ عکس

آزاده نامداری با انتشار عکس دوم در اینستاگرامش نوشت: من متولد دهه ی شصتم اما توی دهه پنجاه جاماندم هنوز هرهدیه ای حتی گرانبها ذوق زده ام نمیکند، مگر مفهومی، حسی، این دوهدیه ی عزیزتر ازجانم برایم پرازمعناست،… مرغی که…