سینما شهر

از سامانه فروش سینمای ایران رونمایی شد

از سامانه فروش سینمای ایران رونمایی شد

سامانه فروش سینمای ایران صبح امروز با حضور مدیرعامل خانه سینما و مدیرعامل موسسه سینماشهر افتتاح شد. مراسم رونمایی از سامانه فروش سینمای ایران صبح امروز دوشنبه ششم اسفند با حضور منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما و مجید مسچی مدیرعامل…