سلبریتی

ستاره‌هایی که لگد به بخت خود زدند

ستاره‌هایی که لگد به بخت خود زدند

پروژه های  هالیوودی اصولا پروسه ای طولانی را برای ساخته شدن طی می کنند. همان گونه که انتخاب سایر عوامل در فیلم های  هالیوودی به سختی و با وسواس بسیار صورت می گیرد، پدیده انتخاب بازیگران نیز امری حساس و سخت به شمار می رود. معمولا کاندیداهای…