پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

ستارگان هالیوود

ویل اسمیت کتاب می‌نویسد

ویل اسمیت کتاب می‌نویسد

بازیگر سرشناس سینمای آمریکا با همه مشغولیت هایش نویسندگی را هم به برنامه اش اضافه کرده است. ویل اسمیت اعلام کرده با همکاری مارک منسون قصد دارد یک کتاب بنویسد. اسمیت با انتشار یک پست اینستاگرامی از خودش و منسون که نویسنده…