روز مادر

عاشقانه فریبا کوثری برای مادرش

عاشقانه فریبا کوثری برای مادرش

فریبا کوثری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: ‏بهت قول میدهم همه غم هایت را بخرم فقط بهم قول بده خنده هایت را به کسی نفروشی مینویسیم “مادر” میخوانیم فرشته روز زن برتمامى بانوان ومادران مهربان سرزمینمان تهنیت…