رضا ضراب

در پی توقیف اموال رضا ضراب، چرا اموال «ابرو گوندش» توقیف نشد؟

در پی توقیف اموال رضا ضراب، چرا اموال «ابرو گوندش» توقیف نشد؟

دستگاه قضایی ترکیه اموال ضراب و ۲۱ تن از بستگان او را در ترکیه توقیف کرده است. اموال ابرو گوندش همسر ضراب توقیف نشده است.  کش و قوس پرونده دادگاه رضا ضراب (تاجر ایرانی – ترکیه ای) در نیویورک آمریکا…