رایان گاسلینگ

بازیگرانی که حاضر نیستند برای بچه‌هایشان پرستار بگیرند

بازیگرانی که حاضر نیستند برای بچه‌هایشان پرستار بگیرند

برخلاف ایران که برخی سلبریتی ها اغلب یا رغبتی به ازدواج نشان نمی دهند یا نهایت به یک بچه اکتفا می کنند و همان بچه را نیز برای بزرگ شدن به پرستار می سپارند در غرب و به ویژه امریکا بسیاری از سلبریتی ها به…
مروری بر کارنامه «رایان گاسلینگ»، ستاره‌ای که پیر نمی شود

مروری بر کارنامه «رایان گاسلینگ»، ستاره‌ای که پیر نمی شود

در سال های اخیر بیشتر از پنجاه درصد از بازیگران جوانی که تبدیل به ستاره شده اند الگویشان مارلون براندو بوده. حتی اگر در حرف هایشان مستقیم به این ماجرا اشاره نکرده باشند از شیوه بازی شان می توانید این…