د ویکند

ویکند در کوچلا اجرا کرد

ویکند در کوچلا اجرا کرد

د ویکند، خواننده هالیوودی که در سال گذشته مسیر شهرت را به سرعت طی کرده است، شب گذشته در فستیوال کوچلا، طرفدارانش را با تسلط و هیجان بسیارش روی آهنگ ها، غافلگیر کرد.   منبع: justjared.com