دکترای افتخاری

متلک رضا داوودنژاد پس از اعطای دکترای افتخاری به بهرام بیضایی!

متلک رضا داوودنژاد پس از اعطای دکترای افتخاری به بهرام بیضایی!

پس از اعطای دکترای افتخاری ادبیات به بهرام بیضایی از سوی دولت اسکاتلند رضا داوودنژاد در پستی در صفحه شخصی خود نسبت به این رویداد واکنش نشان داد و نوشت: «دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند با دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، با اهدای…
دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه اسکاتلند برای بهرام بیضایی

دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه اسکاتلند برای بهرام بیضایی

گروه ادبیات فارسی دانشکدۀ زبان های خارجه و مؤسسۀ ایرانشناسی دانشگاه سنت اندروز برنامه ویژه ای تدارک دیده اند که طی آن بهرام بیضایی به خاطر شش دهه فعالیت مستمر و خلاقانه در حوزه های  پژوهش نمایش و اساطیر، نمایشنامه نویسی و فیلمسازی، دکترای افتخاری…