پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

دنیا مدنی

تماشا کنید: داستان زندگی خانم بازیگری که مخاطبان را منقلب کرد

تماشا کنید: داستان زندگی خانم بازیگری که مخاطبان را منقلب کرد

آزیتا لاچینی در برنامه هزار داستان مهمان دنیا مدنی بود و از زندگی اش گفت. دنیا مدنی و احسان علیخانی در اینستاگرام هایشان به تحسین این بانوی قدرتمند پرداختند و تعدادی دیگر از هنرمندان نیز به این مصاحبه واکنش نشان…