دستمزد محمدرضا گلزار

«محمدرضا گلزار» برای هر قسمت «برنده باش» ۵۰ میلیون تومان می‌گیرد؟

«محمدرضا گلزار» برای هر قسمت «برنده باش» ۵۰ میلیون تومان می‌گیرد؟

مرتضی میرباقری معاون سیما درباره دستمزد مجریان تلویزیون توضیحاتی را ارایه کرد و گفت این دستمزد به نسبت ماموریت برنامه و مخاطب متفاوت است. مرتضی میرباقری معاون سیما درباره دستمزد مجریان تلویزیون و دلیل افزایش بی رویه این دستمزدها از طرف…
آیا «محمدرضا گلزار» برای 60 دقیقه اجرا 45 میلیون تومان دستمزد می‌گیرد؟

آیا «محمدرضا گلزار» برای 60 دقیقه اجرا 45 میلیون تومان دستمزد می‌گیرد؟

دور از انتظار نبوده و نیست که واکنش کلیشه ای رد ماجرا از سوی مدیر شبکه سوم سیما مطرح شود، اما برای آنکه باور کنیم چنین ارقامی در تلویزیون برای ۶۰ دقیقه اجرا جابجا نمی شود. انتظار می رود متن قرارداد و چک های…