داریوش فرضیایی

تماشا کنید: عموپورنگ دست از سر هندی‌ها برنمی‌دارد

تماشا کنید: عموپورنگ دست از سر هندی‌ها برنمی‌دارد

داریوش فرضیایی با انتشار این ویدئو نوشت: حتما بازیهای قشنگ خانم «فریده جلال» در نقش مادر شاهرخ خان در فیلمهای کوچ کوچ هوتاهه و دیلواله دولهن لجاییگه و گهی خوشی گهی غم رو فراموش نکردید، البته ایشان بازی در فیلمهای…