حمیدرضا صفت

شرط بخشش خواننده رپ متهم به قتل/ اولیای دم از مادر حمید صفت شکایت کردند

شرط بخشش خواننده رپ متهم به قتل/ اولیای دم از مادر حمید صفت شکایت کردند

اولیای دم پرونده مرگ پیرمرد در درگیری با خواننده رپ، با مراجعه به دادسرا اعلام کردند در صورتی که حمیدرضا واقعیت را بگوید، درباره بخشش او تصمیم گیری می کنند. آنها از مادر این خواننده نیز شکایت کردند. حمیدرضا ۲۴ ساله و…