جواد خیابانی

جواد خیابانی ممنوع الملاقات شد

جواد خیابانی ممنوع الملاقات شد

به دلیل ازدحام بیش از حد مردم و ایجاد ترافیک و اختلال در امور کاری بیمارستان بین المللی تبریز وبا تشخیص مسئولان این بیمارستان عیادت از جواد خیابانی ممنوع شد. در چند روز گذشته چهره های سرشناسی مانند امیر قلعه…