توماس ادیسون

اکران فیلم جدید «بندیکت کامبربچ» به تعویق افتاد

اکران فیلم جدید «بندیکت کامبربچ» به تعویق افتاد

با بالا گرفتن موج خشم و نفرت علیه اتهامات جنسی هاروی واینستاین، استودیوی مستقل واینستاین کمپانی برای گریز از شکست تجاری جدیدترین محصولش به نام «جنگ جریان»، تاریخ اکران این فیلم را به زمان نامشخصی در سال 2018 موکول کرد.…
نخستین تصویر از بندیکت کامبربچ در نقش توماس ادیسون منتشر شد

نخستین تصویر از بندیکت کامبربچ در نقش توماس ادیسون منتشر شد

اولین تصویر بندیکت کامبربچ در فیلم The Current War که نقش توماس ادیسون را بر عهده دارد، منتشر شد. کمپانی وینستین نخستین تصویر توماس ادیسون با نقش آفرینی بندیکت کامبربچ، در فیلم جنگ معاصر (The Current War) را منتشر کرد. شما در…