پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

تندیس آیت الله هاشمی رفسنجانی