بی حسی موضعی

نخستین تصویر از پارسا پیروزفر در «بی‌حسی موضعی»

نخستین تصویر از پارسا پیروزفر در «بی‌حسی موضعی»

پیش تولید طولانی مدت فیلم «بی حسی موضعی» باعث شد فیلمبرداری بدون وقفه و طبق برنامه ریزی پیش برود و با توجه به تدوین همزمان، نسخه ای از فیلم به زودی در اختیار هیات انتخاب قرار خواهد گرفت تا اولین نمایش فیلم در…