بیل گیتس

گران‌ترین کتاب‌های سال ۲۰۱۸؛ «داوینچی» صدرنشین است

گران‌ترین کتاب‌های سال ۲۰۱۸؛ «داوینچی» صدرنشین است

کتاب ها همیشه به طرق گوناگون منافعی برای مردم دارند و به عبارت دیگر کتاب ها به عنوان بهترین دوست انسان قلمداد می شوند که فراهم آورنده علم و دانش و فرهنگ و خیلی چیزهای دیگر برای نوع بشر هستند. بسیاری از کتاب های…