بچه های روناک یونسی

روناک یونسی همراه با باشکوه ترین احساس انسانی

روناک یونسی همراه با باشکوه ترین احساس انسانی

روناک یونسی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس، بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی … خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم ، بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم…