برنامه زنده

خطرناک‌ترین مهمانان برنامه زنده

خطرناک‌ترین مهمانان برنامه زنده

معمولاً سوتی و گاف در برنامه های زنده زیاد اتفاق می افتد، اما برخی  حرف هایی را به زبان می آورند که نباید در تلویزیون پخش شود! مهمان های تلویزیونی در برنامه های گفتگو محور همیشه می توانند از اصلی ترین فاکتورهای جذابیت در دیده شدن یک برنامه…