برنامه حالا خورشید

شفاف‌سازی رشیدپور درباره غیبت در «حالا خورشید»

شفاف‌سازی رشیدپور درباره غیبت در «حالا خورشید»

رضا رشیدپور مجری «حالا خورشید» درباره غیبت یک هفته ای خود در این برنامه توضیحاتی ارایه کرد. رضا رشیدپور  با اشاره به وضعیت جسمانی خود که به خاطر آن حدود یک هفته نتوانست برنامه «حالا خورشید» را اجرا کند، بیان کرد: موضوع…