برناردو برتولوچی

فیلمسازان بزرگ چه فیلم‌هایی را دوست دارند؟

فیلمسازان بزرگ چه فیلم‌هایی را دوست دارند؟

همیشه در نوشته ها و حتی شنیده ها درباره نویسندگان و البته کارگردانان بزرگ دنیا افسانه سازی شده است. رسانه ها و نشریات در بیشتر موارد و مواقع تصویری از این بزرگان ترسیم کرده اند که کمتر نزدیکی با واقعیت در آنها می توان یافت. جان…