اینستاگرم سام قریبیان

نظرات «سام قریبیان» درباره برنده اسکار بهترین فیلم امسال

نظرات «سام قریبیان» درباره برنده اسکار بهترین فیلم امسال

سام قریبیان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: My top 20 films of 2018: 1-Green Book-Peter Farley ۱-کتاب سبز-پیتر فارلی ماجراهای واقعی که در دهه ۶۰ میلادی برای “دان شرلی”، پیانیست سیاهپوست جاز و “تونی وَلِلونگا”، محافظ و…