اینستاگرام نصرالله رادش

اشتباهی که نصرالله رادش را مجبور به عذرخواهی کرد!

اشتباهی که نصرالله رادش را مجبور به عذرخواهی کرد!

نصرالله رادش با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «سلام. من در برنامه ای سلام دادم به فارسی زبانان و بدینوسیله از تمامیه هموطنان دیگرم عذرخواهی میکنم.کوچکترین منظوری نداشتم و فقط یک اشتباه بود و بنظرم همه ی ما اشتباه…