سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

اینستاگرام محسن افشانی

تماشا کنید: ماجرای حکم ۶ سال زندان «محسن افشانی» چیست؟

تماشا کنید: ماجرای حکم ۶ سال زندان «محسن افشانی» چیست؟

محسن افشانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: تکذیب صدور حکم ۶سال زندان برای بازیگر میم_الف این یعنى: “روح الله زم خفه شو عزیزم” 🔹رئیس دادگستری استان تهران: شایعات منتشره مبنی بر صدور حکم ۶سال حبس برای محسن…
تماشا کنید: محسن افشانی با موتورش به پارکینگ نیروی انتظامی منتقل شد

تماشا کنید: محسن افشانی با موتورش به پارکینگ نیروی انتظامی منتقل شد

محسن افشانی در توضیح این ویدئو نوشت: از همینجا میخوام خسته نباشى بگم به تمام بچه هاى زحمتکش راهنمایى و رانندگى؛ توى سرما، گرما، آلودگى، بارون، سیل و… همه جا ایستادن و در حال خدمت به مردم هستن! این مأمور…