اینستاگرام علیرام نورایی

گریم علیرام نورایی در فیلم «جشن تولد»

گریم علیرام نورایی در فیلم «جشن تولد»

علیرام نورایی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:   «عکسى از روزهاى سخت ساخت فیلم”جشن تولد”… جشن تولدى که… دارم سعى میکنم به خودم قول بدم “امپراتور جهنم” آخرین کار استراتژیکم باشه! دارم سعى میکنم…»   منبع: instagram.com