اینستاگرام شهره سلطانی

خوانندگی «شهره سلطانی»

خوانندگی «شهره سلطانی»

شهره سلطانی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: در ازدحام این همه ظلمت بی عصا چراغ را هم از من گرفته اند اما من دیوار به دیوار از لمس معطر ماه به سایه روشن خانه باز خواهم گشت پس…