پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

اینستاگرام سوشا مکانی

کلکسیون شلوارهای عجیب «سوشا مکانی»

کلکسیون شلوارهای عجیب «سوشا مکانی»

سوشا مکانی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: تاریخ تحولت مهمه. اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و به جا بودنت مهمه. منطقه زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهمه. درود بر مردم خونگرمی که دعا دارند و ادعا ندارند. نیایش…